logo
Keramičke pločice, salon keramike, sanitarije, kupaonski namještaj građevinski materijal - fasade, hidro i termoizolacije, opeka, crijep instalacije centralnog grijanja i vode

CIGLA POROBLOK 9http://www.frida-mijic.hr/cms/admin/content.php?action=edit&ID=443&category_ID=459#content_advanced

POROBLOK 9
POROBLOK 9
Tlačna čvrstoća (N/mm2) 10
Dimenzije (cm) 29x25x23,8
Masa (kg/kom) 12,10
NF (kom) 8,9
Potrošnja opeke (kom/m3) 53,3
Potrošnja opeke (kom/m2) 16/13,8
Utrošak morta (l/m2) 28/23
Koef. toplinske vodljivosti λ (W/mK)* 0,33

 

Cijena na pune palete. Gotovinsko plaćanje.

>
« | Povratak