logo
Keramičke pločice, salon keramike, sanitarije, kupaonski namještaj građevinski materijal - fasade, hidro i termoizolacije, opeka, crijep instalacije centralnog grijanja i vode

WIENERBERGER POROTHERM 30 PROFI

porotherm 30 profi
porotherm 30 profi

Odlična toplinska, seizmička i zvučna svojstva. Kao vezivo koristi se tankoslojni mort ili DRYFIX extra ljepilo  koji osiguravaju iznimna toplinska svojstva, manji utrošak materijala za zidanje, a zbog suhe i brže gradnje objekti su prije spremni za useljenje. Egzaktno, vizualno lijep blok bez mortne reške te je i optimalna podloga za žbuku.

Tlačna čvrstoća (N/mm2) 10
Dimenzije (cm) 30*25*24,9
Masa (kg/kom) 14,8
Potrošnja opeke (kom/m3) 53,3
Potrošnja opeke (kom/m2) 16
Utrošak DRYFIX.extra (doza/m2) 0,2
Koef. toplinske vodljivosti λ (W/mK)* 0,14
Koef. prolaznosti topl. U (W/mK)* 0,34
<>
« | Povratak