logo
Keramičke pločice, salon keramike, sanitarije, kupaonski namještaj građevinski materijal - fasade, hidro i termoizolacije, opeka, crijep instalacije centralnog grijanja i vode

HIROFA

Špricanje je jedan od najstarijih načina nanošenja završnih žbuka. Prije više od 90 godina Samoborka je proizvela HIROFU, prvu industrijski spravljenu, gotovu fasadnu žbuku koja i danas svojom izrazito zrnatom špricanom teksturom krasi mnoga, ne samo stara već i nova pročelja. Vrlo ekonomično rješenje za fasadu osigurava joj stalno mjesto u paleti proizvoda «Samoborke».

« | Povratak