logo
Keramičke pločice, salon keramike, sanitarije, kupaonski namještaj građevinski materijal - fasade, hidro i termoizolacije, opeka, crijep instalacije centralnog grijanja i vode

MINERALKOLOR

Sve češća primjena mineralnih završnih žbuka fino zaribanih tekstura uvjetovala je razvoj visokodifuznih boja za ujednačavanje (egalizaciju) njihovih površina kako bi se egalizirale eventualne razlike u boji. Visokovrijedna svojstva ovog premaza omogućuju nanošenje već nakon 3-5 dana od nanošenja žbuke.
Mogućnost tinting mješanja bilo koje boje bez ograničenja u svega nekoliko minuta.

« | Povratak