logo
Keramičke pločice, salon keramike, sanitarije, kupaonski namještaj građevinski materijal - fasade, hidro i termoizolacije, opeka, crijep instalacije centralnog grijanja i vode

SANISIL ŠPRIC

Sanacije su sastavni dio graditeljstva i predstavljaju poseban izazov. Izborom visokovrijednih sirovina, u strogo kontroliranoj proizvodnji Samoborka je prema WTA standardima razvila materijale za sanaciju zidova od kapilarne vlage i zidova zasićenih topivim solima.
Sastavni dio tog sustava je SANISIL ŠPRIC, industrijski spravljena mješavina odgovarajućih veziva i aditiva koja se primjenjuje kao vezivni sloj između zidova od kamena, opeke i sanacijskih žbuka (SANISIL H, SOKL ŽBUKA).

« | Povratak