logo
Keramičke pločice, salon keramike, sanitarije, kupaonski namještaj građevinski materijal - fasade, hidro i termoizolacije, opeka, crijep instalacije centralnog grijanja i vode

VAPNENO-CEMENTNA ŽBUKA VC 40

Od visokovrijednih i kvalitetnih sirovina, uz kontinuirano praćenje i kontroliranu proizvodnju u najsuvremenjijim uvjetima, proizvodi se VC 40 vapneno-cementna žbuka namjenjena strojnom ( može i ručnom) žbukanju SVIH unutarnjih površina, kojoj se na gradilištu dodaje samo voda. Brzina i ekonomičnost ugradnje, bez rastepa materijala, mogućnost dopreme u silosima ili vrećama, daju ovoj žbuci istaknuto mjesto u paleti proizvoda Samoborke.

« | Povratak