logo
Keramičke pločice, salon keramike, sanitarije, kupaonski namještaj građevinski materijal - fasade, hidro i termoizolacije, opeka, crijep instalacije centralnog grijanja i vode

MORT ZA ZIDANJE M 2,5

Suhi mort za zidanje nenosivih zidova, klase morta II prema DIN-u 1053, odnosno M 25 prema HRN U.M2.012

« | Povratak